Oddział żłobkowy Frajda

ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY

W oddziale żłobkowym Frajda przyjmowana są dzieci już od drugiego roku życia gdzie zapewniamy  profesjonalną opiekę oraz doskonałe warunki do zabawy i nauki. Charakteryzuje nas przede wszystkim rodzinna atmosfera, wykwalifikowany personel, małe grupy, odpowiednio dobrany program zajęć wychowawczo – edukacyjnych, nowoczesne wyposażenie wszystkich sal oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu przedszkola .

Dzieci znajdujące się w żłobku nie tylko dobrze się bawią ale uczą się poprzez liczne zabawy organizowane przez osoby do tego przygotowane.  Zabawa zaspakaja różne potrzeby dziecka: fizyczne, społeczne, psychiczne i duchowe. 

W naszym oddziale wykorzystujemy:

 •  Zabawy ruchowe
  Zawierają różne elementy ruchów, a zwłaszcza lokomocyjnych, takich jak bieganie, skakanie czy skłony. Składniki motoryczne mają zwykle jakąś treść związaną z akcją lub przyjętą rolą, np. dziecko udaje, że jedzie samochodem, przeskakuje kałuże czy zbiera owoce. Wiele zabaw ruchowych ma charakter zespołowy. Początkowo mają one charakter ćwiczenia prostych ruchów, np.: podskoków, przekraczania i przeskakiwania niskich przeszkód, chwytania, biegania, wspinania się, podskakiwania. Podczas tych zabaw dziecko ćwiczy mięśnie, sprawność rąk i nóg, ćwiczy paluszki i chwytanie, uczy się panowania nad swoim ciałem i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczy zmysł równowagi.
 •  Zabawy manipulacyjne
  Polegają na manipulowaniu przedmiotami poprzez użycie wszystkich dostępnych strategii sensomotorycznych, np.: chwytaniu, wkładaniu, przesuwaniu,  oglądaniu, , wyjmowaniu, przekładaniu z rączki do rączki, rzucaniu, turlaniu, uderzaniu jeden przedmiot o drugi. Dziecko, manipulując przedmiotami angażuje spostrzeżenia wzrokowe, dotykowe, słuchowe, oraz ćwiczy ruchy rąk. Zabawy manipulacyjne stanowią podstawę do późniejszych, bardziej skomplikowanych zabaw. Częste powtarzanie tych zabaw prowadzi do koordynacji i zharmonizowania ruchów dziecka. Dzieci zdobywają samodzielność w myśleniu i działaniu, wzmacniają także poczucie własnej wartości.
 • Zabawy dydaktyczne
  Do tej grupy zabaw zaliczamy książeczki, a także różnego rodzaju gry, zgadywanki i układanki obrazkowe. Zabawy dydaktyczne najczęściej są inicjowane i organizowane przez wychowawców, a podsuwane dzieciom do wykonania. Mają one na celu rozwijanie myślenia dzieci, ich skupiania uwagi, spostrzegawczości, umiejętności stosowania zasad i reguł. Dziecko poznaje wówczas nowe słowa i pojęcia.
 • Zabawy konstrukcyjne
  Ich istota polega na  manipulowaniu przedmiotami w celu skonstruowania czegoś z gotowych elementów,  według wzoru (np. budowanie z klocków wieży, lepienie z plasteliny, składanie układanek) lub stworzenia czegoś na nowo (po swojemu). Dzieci używają przedmiotów do budowania i konstruowania innych rzeczy. Zabawy te występują od drugiego roku życia i polegają na dążeniu do uzyskania jakiegoś wytworu. Ten rodzaj zabaw pozwala doskonalić funkcje wzrokowo-ruchowe, wyzwala pomysłowość, pobudza wyobraźnię, uczy obserwacji, wytrwałości, systematyczności, pokonywania trudności, ćwiczy skupienie uwagi.
 • Twórcze zabawy plastyczne
  Można tu zaliczyć : malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie, wydzieranie. Zabawy te kończą się wytworem plastycznym. Zabawy te ćwiczą sprawność ruchów paluszków, rąk i przygotowują do dalszej działalności twórczej.
 • Zabawy muzyczne
  Polegają na: słuchaniu piosenek i prostych utworów muzycznych, śpiewaniu piosenek, zabawie przy muzyce, poznawaniu instrumentów muzycznych.  Muzyka jest ważnym czynnik wpływającym na rozwój dziecka. Słuchanie muzyki wpływa na rozwój emocjonalny i estetyczny,  pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, pamięć muzyczną i pozamuzyczną . Ma bardzo duży wpływ na koncentrację uwagi. Dzięki muzyce dziecko kształci wrażliwość na jakość dźwięku, ekspresję i twórczą postawę.
 •  Zabawy tematyczne
  Zabawy tematyczne należą do najbardziej typowych zabaw dzieci w przełomie wieku żłobkowego i przedszkolnego, czyli od 3 roku życia. Są dla dzieci pierwszą szkołą wychowania społeczno-moralnego. Są to zabawy w „coś”, na jakiś temat: np. w dom, w sklep, w szkołę, w lekarza lub  fryzjera.W zabawach tematycznych dziecko często w swoje działania włącza fikcję i wyobraźnię, wprowadzając osoby wyobrażone i czynności pozorne  np. nalewa na niby herbatę do filiżanek. Zabawy te dotyczą pary lub grupy dzieci. Bawiący się potrafią także tworzyć wyimaginowanych towarzyszy zabawy. W przypadku zabawy zbiorowej następuje podział ról – jedno dziecko jest lekarzem, a inne są pacjentami. W zabawie tematycznej maluch często naśladuję to co się dzieje dokoła.  Bawiąc się w zabawy tematyczne dziecko angażuje się, uczy się wytrwałości, cierpliwości współpracy. Zabawy tematyczne wpływają na rozwój społeczno-moralny dziecka, dostarczają wielu przeżyć i są niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju.  Przyczyniają się do kształtowania uczuć, uczą bycia odpowiedzialnym za swoje czyny oraz pokonywania nieśmiałości, przygotowują  dziecko do życia w społeczeństwie.

Zapraszamy do naszego żłobka wszystkie dzieci które ukończyły 2 latka, w szczególności z miejscowości takich jak Wiśniowa, Lipnik, Glichów, Wierzbanowa czy Poznachowic Dolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.