O Przedszkolu…

Niepubliczne Przedszkole ” Frajda” działa  na terenie gminy Wiśniowa od 2009 r.
Zlokalizowane jest w Wiśniowej pod numerem 728
(700 m. od centrum Wiśniowej w stronę Dobczyc).

Przedszkole czynne jest przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek – piątek)
w godzinach od 7:00 do 17.00.

Przedszkole mieści się w nowoczesnym, komfortowym, przestronnym i w pełni bezpiecznym obiekcie, który został zaprojektowany w oparciu o najnowsze przepisy obowiązujące obiekty użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. Posiada ogrodzony i bezpieczny plac zabaw wyposażony w wiele atrakcji, który zapewnia dzieciom możliwość aktywności ruchowej i rekreacyjno – sportowej. Czas pracy przedszkola oraz oddziału żłobkowego dostosowany jest do potrzeb rodziców. Wnętrze budynku urządzone jest przytulnie i kolorowo, co pozytywnie wpływa  na samopoczucie dzieci. Placówka posiada trzy przejrzyste sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym. Są one wyposażone w atestowane nowoczesne meble, sprzęt (tablica interaktywna, magiczny dywan), zabawki i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, która prowadzi systemowe i spójne działania mające na celu wszechstronny rozwój dzieci, wspiera rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci motywując ich do podejmowania wyzwań. Każde dziecko otrzymuje indywidualne wsparcie, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości w zakresie sfery emocjonalnej, umiejętności dydaktycznych, społecznych, sprawności fizycznej, ruchowej i rozwoju mowy. 
Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci bez względu na stopień samodzielności.
Prowadzimy spotkania adaptacyjne dla wszystkich dzieci, które pozwalają  zapobiegać negatywnym przeżyciom, jakie mogą towarzyszyć dziecku u progu wkraczania do przedszkola. Widocznym efektem naszej dobrej i efektywnej pracy są sukcesy odnoszone w licznych konkursach oraz fakt, że dzieci kończące przedszkole są dobrze przygotowane do nauki szkolnej.
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wyniesione z  wychowania przedszkolnego poprzez współprace z licznymi i różnorodnymi grupami oraz partnerami.  
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wspomaga rozwój i edukację dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz zapewnia im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych – realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00.
W czasie całodniowego pobytu  w przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek). 

Bezpłatnie w ramach codziennych zajęć 

 • j.angielski
 • gimnastyka / rytmika
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia tematyczne i ciekawi goście

Odpłatnie:

 • j. angielski
 • tańce
 • wycieczki
 • teatrzyki

Bezpłatne  zajęcia dla dzieci z orzeczeniem:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia sensoryczne
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.