O nas

Niepubliczne Przedszkole ” Frajda” działa  na terenie gminy Wiśniowa od 2009 r. Zlokalizowane jest w Wiśniowej pod numerem 728 ( 700 m. od centrum Wiśniowej w stronę Dobczyc). Przedszkole mieści się w nowoczesnym, komfortowym, przestronnym i w pełni bezpiecznym obiekcie, który został zaprojektowany w oparciu o najnowsze przepisy obowiązujące obiekty użyteczności publicznej w Unii Europejskiej. Posiada ogrodzony i bezpieczny plac zabaw wyposażony w wiele atrakcji, który zapewnia dzieciom możliwość aktywności ruchowej i rekreacyjno – sportowej. Czas pracy przedszkola oraz oddziału żłobka dostosowany jest do potrzeb rodziców.

Wnętrze budynku urządzone jest przytulnie i kolorowo, co pozytywnie wpływa  na samopoczucie dzieci.
Placówka posiada trzy przejrzyste sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym. Są one wyposażone w atestowane, nowoczesne meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.

« 1 z 2 »

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, która prowadzi systemowe i spójne działania mające na celu wszechstronny rozwój dzieci. Każde dziecko otrzymuje indywidualne wsparcie, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości w zakresie sfery emocjonalnej, umiejętności dydaktycznych, społecznych, sprawności fizycznej, ruchowej i rozwoju mowy. Zapewniamy pomoc logopedy, który w swojej pracy współpracuje zarówno z nauczycielami jak i z rodzicami. Rozwojowi umiejętności i talentów dzieci sprzyja również oferta zajęć dodatkowych: język angielski, tańce, rytmika. Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci bez względu na stopień samodzielności.

Prowadzimy zajęcia adaptacyjne nie tylko dla dzieci przyjętych do przedszkola, ale również dla wszystkich chętnych w oddziale żłobkowym. Pozwalają one zapobiegać negatywnym przeżyciom, jakie mogą towarzyszyć dziecku u progu wkraczania do przedszkola. Widocznym efektem naszej dobrej i efektywnej pracy są sukcesy odnoszone w licznych konkursach oraz fakt, że dzieci kończące przedszkole są dobrze przygotowane do nauki szkolnej.

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wyniesione z  wychowania przedszkolnego poprzez współprace z licznymi i różnorodnymi grupami oraz partnerami .

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.