Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

 PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU

Dziecko ma prawo do:

 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,
 • podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy
 • poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
 • opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje,
 • snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,
 • samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy
 • indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,
 • aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
 • racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje,
 • zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

 

Dziecko ma obowiązek:

 • przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
 • szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
 • szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
 • wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości,
 • przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
 • dbać o higienę osobistą

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.