Darmowe przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych

Do naszego przedszkola uczęszczają za darmo dzieci posiadające:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • Orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Staramy się, by przedszkole Frajda było dla nich miejscem przyjaznym, zaspakajającym potrzeby i dającym poczucie bezpieczeństwa. Dzieci o specjalnych potrzebach znajdują u nas wsparcie i specjalistyczną opiekę zupełnie za darmo. Nie traktujemy dzieci niepełnosprawnych przez pryzmat posiadanej niepełnosprawności, lecz w pełni integrujemy je z dziećmi zdrowymi , co wpływa korzystnie na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci poprzez pracę indywidualną a także dostosowanie programów, metod, środków dydaktycznych do ich potrzeb i możliwości, by mogły jak najwięcej skorzystać i cieszyć się z osiąganych sukcesów.

Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opracowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny zawierający zakres dostosowań i działań wspierających.
W swoich działaniach pamiętamy że, tak jak wszystkie dzieci, dziecko niepełnosprawne potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. Nie tylko zapewniamy mu możliwość zabawy czy zajęcia w grupie, ale przede wszystkim stwarzamy niepowtarzalną okazję do rozpoczęcia przez nie uczenia się życia. Pobyt dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu Frajda w Wiśniowej to wielki krok do uzyskania przez niego samodzielności.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.