Informacje ogólne

 • Przedszkole Frajda jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.
 • W weekendy i święta oraz w inne dni podane wcześniej przez dyrekcję, przedszkole będzie nieczynne. Oddział będzie zamknięty również wtedy, gdy warunki pogodowe nie będą zezwalały na otwieranie placówek publicznych i prywatnych.
 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie.
 • Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przekazania w ręce nauczyciela przez rodzica lub opiekuna.
 • Rodzic / opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia faktu odebrania dziecka z terenu przedszkola, poprzez pożegnanie u nauczycielki sprawującej opiekę. Od tego momentu, bierze  odpowiedzialność za dziecko.
 • Dziecko może zostać odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną, za okazaniem dowodu tożsamości. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inną osobę, rodzic musi poinformować o tym telefonicznie nauczyciela.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. agresywne zachowanie, upojenie alkoholowe).
 • Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do odbierania dzieci przed godziną zamknięcia przedszkola.
 • W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców lub opiekunów i braku z nimi kontaktu, nauczyciel pozostanie z dzieckiem i nawiąże kontakt z inną osobą upoważnioną do odbioru. W przypadku nie odebrania dziecka, może podjąć decyzję o zawiadomieniu policji.
 • Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 • W celu udzielenia jakichkolwiek informacji o swoich dzieciach prosimy dzwonić pod podane nr nauczycieli ( tylko w godzinach pracy przedszkola 700 – 1700 ). Jeżeli telefon nie zostanie odebrany, prosimy wysłać wiadomość SMS – nauczyciele oddzwonią, gdy tylko będzie to możliwe.
 • Dyrektor ma prawo do podejmowania decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola bez podania uzasadnienia. Ma również prawo do usunięcia z przedszkola dziecka, które sprawia duże problemy wychowawcze, bądź też z powodu rodzica, który nie przestrzega regulaminu.
 • Opłatę za przedszkole należy uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 • Zgodnie z podstawą programową, dzieci będą spędzać czas na świeżym powietrzu (chyba że nie pozwolą na to warunki pogodowe). W zależności od pory roku prosimy o odpowiednie przygotowanie dzieci do wyjścia (czapka z daszkiem/ kapelusz, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze, czapka, szalik, rękawiczki, kombinezon itp.).
 • Prosimy o nie wynoszenie zabawek z przedszkola, a także o nie przynoszenie do przedszkola prywatnych zabawek dziecka, a także drogocennych przedmiotów (przedszkole nie bierze odpowiedzialności za zaginione przedmioty).
 • Jeżeli dziecko jest na coś uczulone lub jest alergikiem należy poinformować o tym nauczyciela.
 • Wymioty, gorączka, biegunka, ból gardła, ból ucha, wysypka, osłabienie i brak energii do aktywnego uczestniczenia dziecka w zajęciach będą identyfikowane jako objawy infekcji, które mogą być zagrożeniem dla innych dzieci. W takich wypadkach dzieci będą odsyłane do domu. Rodzic ma 1 godz. na odebranie dziecka z przedszkola od chwili poinformowania go przez nauczyciela.
 • Żadne leki nie będą podawane dziecku w przedszkola – nawet na prośbę rodzica.
 • Przedszkole będzie organizowało grupowe wycieczki – rodzice zostaną wcześniej poinformowani o planowanych wyjściach i wyjazdach.
 • Rodzice (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym) mają prawo do zorganizowania w przedszkolu na swój koszt przyjęcia urodzinowego swojej pociechy.

Wszystkie informacje dotyczą oddziału przedszkolnego Frajda w Wiśniowej. 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.